Hunajaa

Pehmeä luomuhunaja 350g

Kaik­ki huna­jat kitey­ty­vät luon­nos­taan jos­sa­kin vai­hees­sa, ellei kitey­ty­mis­tä ohja­ta halut­tuun muo­toon. Vir­ta­lan tilan peh­meä luo­mu­hu­na­ja on vai­vat­tu hie­no­ki­tei­sek­si, jol­loin se pysyy peh­meä­nä. Täl­löin huna­ja on aina hel­pos­ti lusikoitavissa.

Huna­ja on moni­kuk­ka­hu­na­jaa, jon­ka mehi­läi­set ovat kerän­neet lukui­sis­ta luon­non­kas­veis­ta, kuten hors­mas­ta, vil­li­va­del­mas­ta ja voi­ku­kas­ta, sekä luo­mu­pel­to­jem­me api­las­ta. Luo­mu FI-EKO-108

Kuopio hunaja 250g

Kan­sain­vä­li­ses­sä ruo­ka­lah­ja­kil­pai­lus­sa pal­kit­tu  (Euro­pean region of Gastro­no­my) Kuo­pio huna­ja on mehi­läis­ten Kuo­pion alu­een luon­nos­ta kerää­mää hunajaa. 

Tyy­lik­kää­seen lasi­purk­kiin pakat­tu huna­ja on erin­omai­nen mat­ka­muis­to tai lah­ja­tuo­te Kuopiosta.

Huna­ja on kitey­tet­ty peh­meäk­si, jol­loin sitä on miel­lyt­tä­vää ja help­poa käyttää. 

Luo­mu FI-EKO-108

 

 

Huna­jaam­me on jäl­leen­myyn­nis­sä mm. seu­raa­vis­sa paikoissa

-City­mar­ket Päi­vä­ran­ta, Kuopio

-Ris­sa­lan lentokenttä

-Käs­työ­kah­vi­la Hili­ma, Vehmersalmi

-K-Super­mar­ket Matkus

-Lähi­ruo­ka­kaup­pa Tul­lin­tu­pa, Kuo­pion Kauppahalli

-Pui­jon torni

-Pui­jon maja

-Koi­vu­mäen Kar­ta­no, Kuopio

 

 

Kysyttävää hunajastamme?

Ota yhteyt­tä