KENNEL

ROIKANNEIDON KENNEL

Kas­va­tam­me koi­ria pie­ni­muo­toi­ses­ti ken­nel­ni­mel­lä “Roi­kan­nei­don”.  Ken­ne­lin nimi juon­taa juu­ren­sa Roi­kan­jär­ves­tä, jon­ka ran­nal­la asum­me. Täl­lä het­kel­lä pää­ro­tu­nam­me on kul­tai­nen­nou­ta­ja, jos­sa vie­hät­tää rodun moni­puo­li­suus. Ihan­tee­nam­me on ns. dual pur­po­se-kul­tai­nen­nou­ta­ja, joka on yhdis­tel­mä käyt­tö- ja näyt­te­ly­lin­jai­sia kultaisia.

Tavoit­tee­na on tuot­taa ter­vei­tä ja hyvä­luon­toi­sia seu­ra- ja har­ras­tus­koi­ria, mut­ta toki jokai­sen pen­nun koh­dal­la tule­va elä­män­kul­ku on täy­si arvoi­tus. Kas­va­tuk­sen perus­pe­ri­aa­te on, että tuo­tam­me pen­tuei­ta vain sel­lai­sis­ta yhdis­tel­mis­tä, jos­ta voi­sim­me itsel­lem­me­kin pen­nun ottaa.

Pen­nut myy­dään alkaen 7vk ikäi­si­nä rekis­te­röi­tyi­nä, moneen ker­taa mado­tet­tui­na, eläin­lää­kä­rin tar­kas­ta­mi­na ja mik­ro­si­ru­tet­tui­na. Pen­tu­jen muka­na tulee myös pentupaketti.

Pen­nut myy­dään vain aikui­sen ihmi­sen vastuulle.

Pen­nun osta­jal­ta edel­ly­täm­me oma­kus­tan­tei­sen PEVI­SA-tar­kas­tuk­sen eli kyy­när-, lonk­ka- ja sil­mä­tar­kas­tuk­sen teet­tä­mis­tä koi­ran olles­sa 12-24kk ikäi­nen. Tar­kas­tuk­sen arvo on noin 300€ eläin­lää­kä­ris­tä riippuen.

TULOSSA OLEVAT PENTUEET

-Ei suun­ni­tel­mia täl­lä hetkellä

TOTEUTUNEET PENTUEET:

KULTAINENNOUTAJA:

R-pentue s. 17.01.2022.

ROI­KAN­NEI­DON KIMA­RA “Don­na”  X KAR­VIN EASY COME EASY GO “Easy”: 5 nart­tua ja 3 urosta.

K-pentue s. 30.05.2019.

RESOUND BAL­TIC SEA MER­MAIDAVA” X VUOK­KO­SEN THUN­DER­BOY “Nemo”: 5 nart­tua ja 1 uros.

M-pentue s. 14.10.2017.

RESOUND BAL­TIC SEA MER­MAIDAVA” X APRIL DESIGN TAKE A BOW “Elton”: 2 nart­tua ja 3 urosta.

ROI­KAN­NEI­DON KUL­TAI­SET KOI­RA­NE­TIS­SÄ

BARBET:

Kas­va­tim­me kak­si bar­bet-pen­tuet­ta, mut­ta nykyi­sin kes­ki­tym­me kultaisiin

A-pentue s. 22.07.2011.

FI MVA Bliss Von Der Lei­bruck­he “Cil­la” X FI MVA Nelum-Hima­lis Dia­mant “Piki”: 8 nart­tua ja 4 urosta.

Cil­la oli ken­ne­lin ensim­mäi­nen jalos­tus­nart­tu, joka oli peräi­sin Hol­lan­nis­ta Von Der Lei­bruck­hen ken­ne­lis­tä. Täs­sä jät­ti­pen­tu­ees­sa oli nel­jä hyvin har­vi­nais­ta hie­kan väris­tä pen­tua. Pen­nuis­ta kol­me muut­ti ulko­mail­le; Sveit­siin, Sak­saan ja Ruotsiin. 

 

Lumikki ja 7 kääpiötä -pentue s. 29.11.2017.

Him­ling’s Fleur Delacou­re “Iitu” X Tuli­maan Visa “Tito”: 1 nart­tu ja 7 urosta.

Iitu muut­ti Suo­meen Ruot­sis­ta Him­ling’s-ken­ne­lis­tä.

ROI­KAN­NEI­DON BAR­BE­TIT KOI­RA­NE­TIS­SÄ

 

 

Kultainennnoutaja Easy.
Kultainennoutaja Donna.
SuKoKa:n logo.
Suomen Kennelliiton logo.
Golden Ringin logo.

Kysyttävää kenneltoiminnastamme?

Call Now Button