KENNELtoiminta

ROIKANNEIDON KENNEL

Kas­va­tan koi­ria pie­ni­muo­toi­ses­ti ken­nel­ni­mel­lä “Roi­kan­nei­don”.  Ken­ne­lin nimi juon­taa juu­ren­sa Roi­kan­jär­ves­tä, jon­ka ran­nal­la asum­me. Täl­lä het­kel­lä pää­ro­tu­nam­me on kul­tai­nen­nou­ta­ja, jos­sa vie­hät­tää rodun moni­puo­li­suus. Ihan­tee­nam­me on ns. dual pur­po­se-kul­tai­nen­nou­ta­ja, joka on yhdis­tel­mä käyt­tö- ja näyt­te­ly­lin­jai­sia kultaisia.

Kas­va­tuk­sen perus­pe­ri­aa­te on, että tuo­tam­me pen­tuei­ta vain sel­lai­sis­ta yhdis­tel­mis­tä, jos­ta voi­sim­me itsel­lem­me­kin pen­nun ottaa.

Tavoit­tee­na on tuot­taa ter­vei­tä ja hyvä­luon­toi­sia seu­ra- ja har­ras­tus­koi­ria, mut­ta toki jokai­sen pen­nun koh­dal­la tule­va elä­män­kul­ku on täy­si arvoi­tus ja par­hais­ta­kin läh­tö­koh­dis­ta huo­li­mat­ta pen­tu voi sai­ras­tua. Jos et voi hyväk­syä sitä ris­kiä -älä ota koi­raa. Tai ota pen­nul­le­si aina­kin kun­nol­li­nen vakuu­tus, jota suo­sit­te­lem­me joka tapauksessa.

Pen­nut myy­dään alkaen 7vk ikäi­si­nä rekis­te­röi­tyi­nä, moneen ker­taa mado­tet­tui­na, eläin­lää­kä­rin tar­kas­ta­mi­na ja mik­ro­si­ru­tet­tui­na. Pen­tu­jen muka­na tulee myös pentupaketti.

Pen­nun osta­jal­ta edel­ly­täm­me oma­kus­tan­tei­sen PEVI­SA-tar­kas­tuk­sen eli kyy­när-, lonk­ka- ja sil­mä­tar­kas­tuk­sen teet­tä­mis­tä koi­ran olles­sa 12-24kk ikäi­nen. Tar­kas­tuk­sen arvo on noin 300€ eläin­lää­kä­ris­tä riippuen.

Pen­nut myy­dään vain aikui­sen ihmi­sen vas­tuul­le. Pen­tua ei voi vara­ta ennak­koon, vaan valit­sem­me kul­le­kin pen­nul­le par­hai­ten sopi­vat per­heet. Pen­tuei­ta meil­lä on har­voin. Mikä­li olet kiin­nos­tu­nut hank­ki­maan pen­nun meil­tä, voit lait­taa ennak­koon kyse­lyn säh­kö­pos­tiin info@virtalan-tila.fi. Vas­taat­han samal­la seu­raa­viin kysy­myk­siin: 1. Mil­lai­nen his­to­ria sinul­la on koi­rien paris­sa 2. Mis­sä ja miten asut ja ketä kuu­luu per­hee­seen 3. Mihin käyt­tö­tar­koi­tuk­seen olet hank­ki­mas­sa koi­raa 4. Sitou­dut­ko teet­tä­mään pen­nul­le PEVI­SAN mukai­sen ter­veys­tar­kas­tuk­sen 12-24kk iässä?

Ken­ne­lil­lä on myös face­book-sivut

 

 

 

TULOSSA OLEVAT PENTUEET

Pen­tusuun­ni­tel­mia on aikai­sin­taan vuo­del­le 2024

TOTEUTUNEET PENTUEET:

KULTAINENNOUTAJA:

Elämä-pentue s. 11.02.2023

ROI­KAN­NEI­DON KIMA­RA “Don­na” X LIVING FIN­LANDSS­VENSK “Pate”: 5 nart­tua ja 5 urosta

R-pentue s. 17.01.2022.

ROI­KAN­NEI­DON KIMA­RA “Don­na”  X KAR­VIN EASY COME EASY GO “Easy”: 5 nart­tua ja 3 urosta.

K-pentue s. 30.05.2019.

RESOUND BAL­TIC SEA MER­MAIDAVA” X VUOK­KO­SEN THUN­DER­BOY “Nemo”: 5 nart­tua ja 1 uros.

M-pentue s. 14.10.2017.

RESOUND BAL­TIC SEA MER­MAIDAVA” X APRIL DESIGN TAKE A BOW “Elton”: 2 nart­tua ja 3 urosta.

ROI­KAN­NEI­DON KUL­TAI­SET KOI­RA­NE­TIS­SÄ

BARBET:

Kas­va­tim­me kak­si bar­bet-pen­tuet­ta, mut­ta nykyi­sin kes­ki­tym­me kultaisiin

A-pentue s. 22.07.2011.

FI MVA Bliss Von Der Lei­bruck­he “Cil­la” X FI MVA Nelum-Hima­lis Dia­mant “Piki”: 8 nart­tua ja 4 urosta.

Cil­la oli ken­ne­lin ensim­mäi­nen jalos­tus­nart­tu, joka oli peräi­sin Hol­lan­nis­ta Von Der Lei­bruck­hen ken­ne­lis­tä. Täs­sä jät­ti­pen­tu­ees­sa oli nel­jä hyvin har­vi­nais­ta hie­kan väris­tä pen­tua. Pen­nuis­ta kol­me muut­ti ulko­mail­le; Sveit­siin, Sak­saan ja Ruotsiin. 

 

Lumikki ja 7 kääpiötä -pentue s. 29.11.2017.

Him­ling’s Fleur Delacou­re “Iitu” X Tuli­maan Visa “Tito”: 1 nart­tu ja 7 urosta.

Iitu muut­ti Suo­meen Ruot­sis­ta Him­ling’s-ken­ne­lis­tä.

ROI­KAN­NEI­DON BAR­BE­TIT KOI­RA­NE­TIS­SÄ

 

 

Kultainennnoutaja Easy.
Kultainennoutaja Donna.
SuKoKa:n logo.
Suomen Kennelliiton logo.
Golden Ringin logo.

Kysyttävää kenneltoiminnastamme?

Call Now Button