ROIKANNEIDON KENNEL

 

Kas­va­tam­me koi­ria pie­ni­muo­toi­ses­ti ken­nel­ni­mel­lä “Roi­kan­nei­don”.  Tavoit­tee­na on tuot­taa ter­vei­tä ja hyvä­luon­toi­sia seu­ra- ja har­ras­tus­koi­ria, mut­ta toki jokai­sen pen­nun koh­dal­la tule­va elä­män­kul­ku on täy­si arvoi­tus. Kas­va­tuk­sen perus­pe­ri­aa­te on, että tuo­tam­me pen­tuei­ta vain sel­lai­sis­ta yhdis­tel­mis­tä, jos­ta voi­sin itsel­len­ni­kin pen­nun ottaa.

Pen­nut myy­dään n. 7vk ikäi­si­nä rekis­te­röi­ty­nä, moneen ker­taa mado­tet­tu­na, eläin­lää­kä­rin tar­kas­ta­ma­na ja mikrosirutettuna.

Pen­nut myy­dään vain aikui­sen ihmi­sen vastuulle

Pen­nu­nos­ta­jal­ta edel­ly­täm­me oma­kus­tan­tei­sen PEVI­SA-tar­kas­tuk­sen eli kyy­när-, lonk­ka- ja sil­mä­tar­kas­tuk­sen teet­tä­mis­tä koi­ran olles­sa 12-36kk ikäi­nen. Tar­kas­tuk­sen arvo on noin 300€.

TULOSSA OLEVAT PENTUEET:

KUL­TAI­NEN­NOU­TA­JA PEN­TUE TULOS­SA TAM­MI­KUUS­SA 2022

Kar­vin Easy Come Easy Go “Easy”  X  Roi­kan­nei­don Kima­ra “Don­na”.

Molem­pien van­hem­pien lon­kat A/B, kyy­nä­rät 0/0 ja sil­mät terveet.

Molem­mat van­hem­mat ovat täy­sin ter­vei­tä ja luon­teel­taan avoi­mia, tyy­pil­li­siä kultaisia.

Yhdis­tel­män suku­tau­lu KOI­RA­NE­TIS­SÄ

 

TOTEUTUNEET PENTUEET:

KULTAINENNOUTAJA:

M-pentue s. 14.10.2017

RESOUND BAL­TIC SEA MER­MAIDAVA” X APRIL DESIGN TAKE A BOW “Elton”: 3 uros­ta ja 2 narttua

 

K-pentue s.30.05.2019

RESOUND BAL­TIC SEA MER­MAIDAVA” X VUOK­KO­SEN THUN­DER­BOY “Nemo”: 5 nart­tua ja 1 uros

K-pen­tu­ees­ta kotiin jäi kas­va­maan Roi­kan­nei­don Kima­ra “Don­na”

ROI­KAN­NEI­DON KUL­TAI­SET KOI­RA­NE­TIS­SÄ

BARBET:

A-pentue s. 22.07.2011

FI MVA Bliss Von Der Lei­bruck­he “Cil­la” X FI MVA Nelum-Hima­lis Dia­mant “Piki”. 8 nart­tua ja 4 urosta

Cil­la oli ken­ne­lin ensim­mäi­nen jalos­tus­nart­tu, joka oli peräi­sin Hol­lan­nis­ta Von Der Lei­bruck­hen ken­ne­lis­tä. Täs­sä jät­ti pen­tu­ees­sa oli nel­jä har­vi­nais­ta hie­kan väris­tä pen­tua. Pen­tu­ees­ta kol­me muut­ti ulko­mail­le; Sveit­siin, Sak­saan ja Ruotsiin. 

 

Lumikki ja 7 kääpiötä- pentue s. 29.11.2017

Him­ling’s Fleur Delacou­re “Iitu” X Tuli­maan Visa “Tito”: 1 nart­tu ja 7 urosta

Iitu muut­ti Suo­meen Ruot­sis­ta Him­ling’s  kennelistä.

Bar­be­tin kas­va­tus on ken­ne­lis­säm­me  päättynyt

ROI­KAN­NEI­DON BAR­BE­TIT KOI­RA­NE­TIS­SÄ