VARAINHANKINTA Yhteistyö

Tar­joam­me koti­mai­sia tuot­tei­ta kou­lu­jen ja seu­ro­jen varain­han­kin­ta tar­koi­tuk­seen. Tilaa tar­kem­mat tuo­te­tie­dot, hin­nas­tot ja esitteet

TÄS­TÄ!

 

.TUOT­TEET:

-PEH­MEÄ MONI­KUK­KA HUNA­JA 330gr 

Luon­non moni­muo­toi­suus on elä­män edel­ly­tys ja moni­muo­toi­suut­ta on syy­tä edis­tää ja  suo­jel­la. Moni­kuk­ka huna­ja on peräi­sin lukui­sis­ta eri kukis­ta, kuten vil­li­va­del­mas­ta, hors­mas­ta, api­las­ta ja voi­ku­kas­ta. Mehi­läi­set ovat teh­neet tär­ke­ää työ­tä luon­non moni­muo­toi­suu­den hyväksi. 

-EMÄN­NÄN TUPLA­SUKLAA KAU­RA­KEK­SI 500gr. 

Täs­sä talos­sa ei ole tapa­na nuu­kail­la. Tuu­ma­si emän­tä ja lait­toin kek­si­tai­ki­naan tupla-annok­sen suklaa­ta”. Emän­nän tupla­suklaa kau­ra­kek­si on rei­lun suklai­nen ja koti­mai­ses­ta kau­ras­ta leivottu

 

-TER­VA-SET­TI

-Perin­tei­nen ter­va sham­poon 250ml ja Perin­tei­nen ter­va suih­kusaip­pua 250ml.

Ter­va oli Suo­men tär­kein­piä vien­ti­tuot­tei­ta 1800-luvul­la. Enim­mil­lään vien­ti­mää­rät oli­vat jopa 29 mil­joo­naa lit­raa vuo­des­sa. Ter­vaa käy­tet­tiin mm. puu­ve­nei­den ja -lai­vo­jen ter­vaa­mi­seen, jot­ta ne eivät lahoa vedes­sä. Nykyi­sin ter­van käyt­tö tähän tar­koi­tuk­seen on vähäis­tä. Tuok­su on kui­ten­kin edel­leen monil­le tut­tu ja se tuo mie­leen kesän ja rantasaunan.

-KUO­PIO HUNA­JA 250gr

-Euroop­pa­lai­ses­sa ruo­ka­lah­ja­kil­pai­lus­sa pal­kit­tu (Euro­pean region of gastro­no­my) Kuo­pio huna­ja on tyy­lik­kää­seen lasi­purk­kiin pakat­tu arte­saa­ni­hu­na­ja lahjatuote.

 

 

 

 

Kysyttävää hunajastamme?

Ota yhteyt­tä