Polttopuut

 

 

KUI­VAA KOI­VUSAU­NAKLA­PIA (35cm) ON NYT SAATAVANA

(päi­vi­tet­ty 29.08.2023)

 

 

Miten toimimme

 

Toi­mi­tam­me kui­vaa polt­to­puu­ta suo­raan asiak­kaal­le. Kul­je­tam­me puut kip­paa­val­la auton perä­vau­nul­la, johon mah­tuu ker­ral­la max 5,6 heit­to­kuu­tio­ta (i-m3). Polt­to­puut ovat koneel­li­ses­ti aurin­koe­ner­gi­aa hyö­dyn­täen kuivattuja. 

 

TOI­MI­TUSEH­DOT:

-Kul­je­tuk­ses­ta veloi­tam­me 50€/kuorma kuor­man koos­ta ja ajo­mat­kas­ta riippumatta.

-Toi­min­ta-alu­eem­me on Kuo­pion itä­puo­li noin 50km säteel­lä Vehmersalmelta.

-Yli 30km pää­hän toi­mi­pis­tees­täm­me toi­mi­tus vain täy­sis­sä kuor­mis­sa (5,6 heittokuutiota)

-Polt­to­puut myy­dään vain toi­mi­tet­tu­na! Ei nou­toa tilalta.

 

 

SAUNAPUUT - noin 35cm:

 

-KOI­VU: 75€/i-m3  

NYT SAA­TA­VA­NA! (päi­vi­tet­ty 29.8.2023)

 

 

UUNIPUUT - noin 50cm:

 

-KOI­VU: --€/i-m3

LOP­PUUN­MYY­TY.  Ei ole tulos­sa myyn­tiin tois­tai­sek­si (päi­vi­tet­ty 30.10.2022)

 

-LEP­PÄ: --€/i-m3  

LOP­PUUN­MYY­TY Ei ole tulos­sa myyn­tiin tois­tai­sek­si (päi­vi­tet­ty 17.12.2022)

 

 

 

Tilaa näin

1. Valit­se tuote.

2. Tilaa soit­ta­mal­la tai lait­ta­mal­la vies­tiä nume­roon 044 377 7085. Voit teh­dä tilauk­sen myös yhteydenottolomakkeella.

3. Me vah­vis­tam­me tilauk­sen ja toi­mi­tam­me sovit­tuun aikaan ja paikkaan.

Kysyttävää polttopuistamme?

Call Now Button